Dağıtım Panosu Fiyatları

Dağıtım Panosu Fiyatları

Dağıtım panosu fiyatları konu ile ilgilenen ve dağıtım panosu yaptırma ihtiyacı olan kişiler tarafından merak edilir. Dağıtım panoları binalarda ya da iş yeri, fabrika gibi yapılarda elektrik dağıtımının yapıldığı özellikli panolardır. Dikkatli bir şekilde dağıtımın planlanması önemlidir. Çünkü bina içindeki tüm yapılar aynı güçte elektriğe ihtiyaç duymaz. İhtiyaç duydukları güç, farklı oranlardadır. Bu nedenle farklı alanlara giden elektriklerin farklı güçte olması gerekebilir. Sonrasında konu ile ilgili sıkıntı yaşanmaması için bu ayarlamaların dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.

Ağ dağıtım panosu fiyatları farklı yapılara göre değişkenlik gösterebilir. Dairlere için genellikle benzer dağıtım panoları yerleştirilirken, iş yerleri için aynı durum söz konusu değildir. Oldukça farklı büyüklükte ve farklı cihazların kullanıldığı iş yerleri bulunduğu için, bu yapılardaki dağıtım panolarının özellikleri de haliyle birbirinden farklı olacaktır. Söz konusu olan iş yeri büyük makinelerin kullanıldığı bir fabrika olabileceği gibi küçük bir satıl dükkânı da olabilir. Bu iki örnekte kullanılan elektrikli cihazlar birbirinden tamamen farklıdır. Ancak ortak noktaları dağıtım panosuna ihtiyaç duymalarıdır. Fiyat konusunda daha ayrıntılı bilgi alabilmek için, yapı özelliklerini iletebilirsiniz.

Dağıtım Panosu Nedir?

Dağıtım panosu ana kablodan alınan elektriğin yapı içerisine dağıtımın yapıldığı panodur. Bu yapı bir daire olabileceği gibi bir iş yeri de olabilir. Dağıtım panosu aracılığı ile ana hattan dağıtım gerçekleştirilmiş olur. Dağıtım panosu fiyatları yapıların özelliklerine göre değişkenlik gösterir.

Ana dağıtım panosu fiyatları bilgisi için öncelikle yapı ile ilgili bilgilerin alınması gerekir. Genel olarak uygun fiyatlara kaliteli işler almak istenir. Ancak bu panolarda güvenlik fazlasıyla önemli olduğu için birinci önceliğiniz fiyattan ziyade kaliteli hizmet almak olmalıdır. Aldığınız dağıtım panosu hizmeti kaliteli olursa, zaman içinde herhangi bir elektrik sıkıntısı ile karşılaşmazsınız. Ayrıca elektrikli cihazlarınız da zarar görmeden çalışmaya devam eder.

Ana dağıtım panosu genellikle binanın girişinde yer alır. Nadir durumlarda dışarıya da yerleştirilebilir. Uygun bir kapakla kapatılması güvenlik için mutlaka gereklidir. Kurulumu sırasında hassas davranılmalı ve tüm işlemler dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından yapılması öngöremeyeceğiniz aksiliklerin yaşanmasına sebep olabilir. Bu nedenle dağıtım panosu ile ilgili tercihiniz kesinlikle uzmanlardan yana olmalıdır.

Dağıtım Panosu Ne İşe Yarar?

Tüm dağıtım hattı şartelleri dağıtım panosu üzerinde yer alır. Yani binadaki tüm elektrik sisteminin kontrolü bu pano üzerinden sağlanabilir. Özellikle büyük iş yerlerinde panoyu bilen biri olmalı ve elektrikle ilgili durumlarda dağıtım panosuna hâkim olmalıdır.

Topraklama sürekliliği sağlanmış olduğundan kullanım sırasında güvenliği sağlar. Dağıtım panolarında kaliteli bir hizmet alırsanız, hem elektrik kullanımı sırasında kolay kolay sıkıntı yaşamazsınız, hem de güvenliği sarsacak bir durumla karşılaşmazsınız. Tüm makineler ve elektrikli cihazlar sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam eder. Binalardaki asansörlerin çalışma sistemi için de yine bu dağıtım panolarının kurulumuna ihtiyaç vardır.

Elektrik dağıtım panosu fiyatları genel olarak benzerdir ancak büyük yapılarda fiyatta artış gözlenebilir. Tüm yapının elektrik tesisatı pano üzerinden dağıtılmış olduğundan yapılacak olan işlemler kapsamlıdır. Binaya giren tek bir ana kablo vardır. Dağıtım panosu olmadan tüm cihazların bu ana kablodan elektrik alması mümkün değildir. Bu nedenle dağıtım panosu ortaya çıkmıştır ve tüm yapılarda kullanılmaktadır. Bina girişine kurulan bu pano, ana kablodan gelen gücün dengeli bir şekilde dağıtımını sağlar.

Dağıtım Panosu Çalışma Sistemi

Dağıtım panosu fiyatları öncesinde dağıtım panolarının çalışma sisteminden söz etmek gerekir. İnsanlar her zaman bu panoları görseler de çoğu zaman pek bilgi sahibi olmazlar. Elektrik konusuna ilgisi olanlar merak edip araştırabilir ancak genel olarak söylemek gerekirse pek merak edilen bir konu değildir. Özellikle elektrik konusunun insanlarda korku yaratması, konuya uzak durmalarının nedenlerinden bir tanesidir.

Saha dağıtım panosu fiyatları için de yine yapı ile ilgili özelliklerin bilinmesi gerekir. Böylece size daha sağlıklı bir fiyat bilgisi verilebilir. Saha dağıtım panoları ile güç dağıtımı yapılmış olur. Bu gücün orantılı dağıtımı önemlidir. Örneğin bir ampul ile bir makinenin yaktığı elektrik aynı değildir. Makineler çalışmak için daha fazla güce ihtiyaç duyarlar. Fabrika gibi büyük makinelerin kullanıldığı iş yerlerinde, güç dağıtımı konusunda iyi hesaplamalar yapılmalıdır.

Dağıtım Panosu Kullanımı

Dağıtım panosu kurulumu yapıldıktan sonra kullanıcıların bu pano ile genellikle işleri olmaz. Herhangi bir kesinti, şartel atması ya da başka bir elektrik sıkıntısı olmadığı sürece dağıtım panosu kendi görevini yapmaya devam eder. Herhangi bir müdahalede bulunmamanız en doğrusudur. Yani sık sık şartel indirilip kaldırılması doğru bir işlem değildir. Dağıtım panosuna zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.

Ups dağıtım panosu fiyatları için de aynı durum söz konusudur. Panonun kullanılacağı alan ve elektrik güç sistemi özellikleri önem taşır. Bu doğrultuda size bir fiyat bilgisi verilir. Panolarda alınan güvenlik önlemleri de fiyatlara dâhil edilir. Dağıtım panosu fiyatları böylelikle şekillenmiş olur.

Asansör elektrik dağıtım panosu fiyatları kullanılan asansör sayısına ve bina yapısına göre değişir. Asansörler elektrikle çalışan cihazlardır ve yüksek katlı binaların neredeyse tamamında bulunurlar. Asansörlerin aldığı güç, dağıtım panosundan gelir. Gerekli otomasyon yapılmalı ve binadaki tüm asansörlerin sorunsuz bir şekilde çalışması sağlanmalıdır.

Dağıtım Panosu Neden Gereklidir?

Dağıtım panosu tüm yapılar için gereklidir. Daireye gelen ana kablo üzerinden tüm odalara ve güç kaynaklarına dağıtımın yapılabilmesi, dağıtım panosuna bağlıdır. Daireye ilk yerleşme sırasında dağıtım panosu yapılır ve sonrasında uzun yıllar boyunca kullanmaya devam edilir.

Dağıtım panosu fiyatları kadar yapının güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığını da sorgulamanız gerekir. Bir binanın elektrik hattı sağlam olmadığı zaman her türlü risk bulunur. Bu riskleri göze almıyorsanız, dağıtım panolarında güvenliği ön planda tutmalısınız.

Kaliteli sac yapılar kullanılacak dağıtım panolarının dış görünümü oluşturulur. Sac tercihi elektrik panosu için uygundur. Kapaklarla şartellerin üstü örtülebilir. Bir de ana kapak yaptırılıp dağıtım panosunun tamamı kapatılabilir. Genellikle bina içinde yer aldığı için dağıtım panosunun güvenli bir alana yerleştirilmesi önemlidir.

Dağıtım Panosunda Güvenliğin Önemi

Dağıtım panosu fiyatları için ön görüşme yapabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. Daire içine gelen ana elektrik kablosunda yüksek güç bulunur. Bu yüksek gücün dağıtım panosu ile paylaştırılması sağlanır. Böylece dairenin her alanına uygun güçte elektrik akımı verilir. Tüm ampüller yanar ve tüm prizlerden elektrik alınır.

Dağıtım panosunda otomasyon doğru yapılmadığı zaman elektrik kullanımı sırasında sıkıntılar yaşanır. Örneğin şartel atabilir, geri kaldırmada zorluk yaşanabilir ya da elektrikle çalışan cihazların bozulmasına sebep olabilir.

Bu nedenle güvenlik önlemleri dağıtım panolarının birinci önceliğidir. Elektrik akımının pano içinde kalması, dağıtımın doğru bir şekilde yapılması ve dışarıdan yaklaşan kişiler için elektrik tehlikesi olmaması bazı önemli noktalardır.

Dağıtım Panosu Hizmeti Nasıl Alınır?

Dağıtım panosu hizmetini firmamızdan alabilirsiniz. Otomasyon sistemleri konusunda uzman olan firmamız, dağıtım panoları konusunda profesyonel hizmet verir. Dağıtım panolarınız güvenli bir şekilde kurulur ve size teslim edilir. Evinizde ya da iş yerinizde güvenli bir elektrik güç dağılımı elde etmiş olursunuz.

Dağıtım panosu hizmeti hem daireler hem de iş yerleri için lazım olur. Kısaca söylemek gerekirse elektrik kullanılan tüm yapılarda dağıtım panosu ihtiyacı vardır. Güç dağılımı ancak bu şekilde mümkün olur. Tek tek tüm güç kaynaklarının kontrolü tek bir pano üzerinden sağlanmış olur. Genellikle cihazlarda kısa devre tehlikesi olduğunda şartel atar ve bu şekilde cihazın güvenliği sağlanır.

Dağıtım Panosu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Konu hakkında bilgisi olmayan kişiler tarafından dağıtım panosu yalnızca şartellerin muhafaza edildiği bir alan olarak görülebilir. Ancak durum böyle değildir. Yani dağıtım panosu sadece şartellerin saklandığı bir alan değildir. Topraklama sistemi ve güç dağıtımı yine bu dağıtım panosu üzerinden olur. Yani bir binadaki elektrik kullanımını sağlayan bu dağıtım panolarıdır.

Bu nedenle dağıtım panosu hizmetinde profesyonelliğe önem vermek gerekir. Elektrik işleri basit işler olmadığından, konunun uzmanlarına güvenmek en doğrusu olacaktır. Dağıtım panosunun önüne eşya konulmaması gerekir. İhtiyaç halinde kolaylıkla ulaşılabilmelidir. Ayrıca dağıtım panosunun otomasyonu kesinlikle profesyonelce yapılmalı ve denenmeden teslim edilmemelidir.

Dağıtım Panosu Nerede Durur?

Dağıtım panosu genel olarak dairelerin ya da iş yerlerinin içinde yer alır. Ancak nadiren de olsa dışarıya konulması gerekebilir. Bu durumda yine güvenliği sağlanmalı ve uygun bir kapakla kapatılmalıdır.

Dağıtım panosu eğer bina aralığına koyulacaksa havalandırmasına dikkat edilmelidir. Uygun havalandırma sistemi olmazsa aralıkta duran dağıtım panosu ile ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Hizmet alırken dağıtım panosu ile ilgili olarak merak ettiklerinizi sorabilir ve almanız gereken önlemlerle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

Profesyonel Dağıtım Panosu Hizmeti

Firmamız bireylere ve şirketlere yönelik profesyonel dağıtım panosu hizmeti sunar. Tüm kadromuz otomasyon sistemleri konusunda uzmandır. Güç kaynakları ve elektrik sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibidir. Bu nedenle genel olarak müşterilerimizin memnuniyetini kazanırız. Sunduğumuz hizmette aksaklık yaşanmadığı için, memnuniyet de kendiliğinden gelir.

Dağıtım panosu ihtiyacı olan yapı ister ufak bir daire olsun, ister büyük bir iş yeri olsun bizim için hiç fark etmez. Hizmet kalitemiz her zaman için aynıdır. Tüm yapılar için en uygun şekilde dağıtım panosu kurulur ve otomasyonu sağlanır. Tüm bina içindeki güç kaynaklarını uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde kullanırsınız.

Dağıtım Panosu Hizmetinde Kalite

Eğer siz de kaliteli bir otomasyon hizmeti almak istiyorsanız firmamızı tercih edebilirsiniz. Yapıların dağıtım panoları tarafımızca yapılır ve size teslim edilir. Birinci sınıf kalitede malzemeler kullanılır ve en üst düzeyde güvenlik önemleri alınır.

Bina girişine kurulacak olan dağıtım panolarımız ile ana dağıtım kablosunda güç alınır ve diğer güç kaynaklarına dağıtımı gerçekleştirilir. Böyle hassas bir konuda işi uzmanlarına bırakmak en doğrusudur. Firmamız ekip olarak uzman kişilerden oluşur. Tüm müşterilerimize birinci sınıf kalitede hizmet sunabilmek önceliğimizdir.

Projeleriniz için yardıma ihtiyacınız var mı? Bize ulaşın. Tecrübeli ekibimizle yardımcı olmaya hazırız.